LLEONART, CAN

 

Quedava situada a la zona de les Hortes de la carretera de Barcelona.[1] Dedicades totes elles, com és obvi, a l’ horticultura i als conreus de regadiu avui han desaparegut. Eren Can Batlle, Can Sereneta, Can Marcé, Can Rafel, Can Gravat i la Torre Llauder.

Avui tota aquesta zona s’ ha convertit en el Polígon Industrial conegut precisament com de les Hortes del Camí Ral.[2]

En qualsevol cas, Lleonart és un cognom relativament habitual en el Mataró d’ aquest sector antigament agrícola.

 

 

 [1] BOTER DE PALAU I GALLIFA, Ramon: “L’ Abans. El Maresme. Mataró... ” Op. Cit. pàg. 634.

[2] http://www.mataro.cat/web/portal/ca/nou_Empresa/Documents/Catxleg_PAE_online.pdf