LLEONART, HOSTAL D'EN

 

És esmentat com un dels punts limítrofes de la vila de Mataró a les darreries del segle XV, en una crida feta pel Batlle de Mataró prohibint portar armes a la vila, “des de la Riera de Santa Magdalena fins a la creu de l’ hostal d’ en Joan Soler i, des d’ aquest hostal, seguint pel Camí Ral, fins al d’ en Lleonart, i, des d’ aquest, per un camí que anava a la vila, fins a Can Joan Feliu”. [1]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: 86.