LLIBRE, PINTOR

 

Pintura decorativa, façanes, estucats, col.locació de papers pintats, etc…. El seu domicili era a la Muralla de Sant Llorenç 20 i també al Camí Ral 318.

Miquel Llibre i Julià (mort el 1988, als 69 anys) era fill de Mercè Julià i Caldas i de Salvador Llibre i Isern (mort el 1943, als 69 anys, de l’ Horta Sardà, a la carretera de Barcelona), Miquel seria el marit de Cristina Xaudaró i Buscà (morta el 2012, als 89 anys). El seu fill Ramon seguí l' ofici de pintor i es casaria amb Pilar Tur i Guday.

Altres pintors coneguts, de Mataró, han estat Chiva (del carrer de Cristina), Rull (del carrer Fray Luís de León) i Fabrés (del carrer d’ Argentona). [1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/index.php?comerc=&categoria=3980