MACLA

 

La denominació Macla respon a les inicials de Mª Assumpció Clavell. Filla de Narcís Clavell i Planas i de Maria Borràs i Esquerra, Assumpció va néixer el 1909. Sisena de catorze germans, va ser una coneguda empresària mataronina que començà a comercialitzar els vestits per a nines, fabricats a la incipient empresa del carrer de Sant Agustí 40. Després, a les darreries dels cinquanta, es traslladaria a l'antiga fàbrica de bombetes de "Manufacturas Ibéricas de Lámparas Eléctricas" (M.I.L.E.S.A.), al carrer de Biada, fent cantonada amb la Ronda Prim.

Macla era, en concret, la marca dels articles que l'empresa fabricava –vestits de nines- però que després, amb el nom de Ninis, es va estendre a prendes exteriors, d'esport, de bany, malles i disfresses. [1]

Maria Assumpció Clavell es va casar amb Joan Majó i Coll. A la seva tasca com empresària caldria afegir-hi la decisiva intervenció per a la creació de l' antic Patronat de Discapacitats (Escola de Santa Bernardeta, Tallers de Cirera, Lllar Sant Emili, Centre Psicopedagògic…), germen de l'avui Fundació Maresme. Mª Assumpció Clavell va fundar també la Residència Mare Nostra.

 

 

 [1] Veure l’ article “Mª Asunción Clavell S.A. – MACLA”, signat per J.M.Ferrer i publicat al Butlletí del Museu del Gènere de Punt, número 30, del mes de Desembre del 2011. pàg. 4.