MAGDALENA, CAPELLA DE SANTA

 

Era al carrer d’ en Palau, cantonada amb la Riera contigua i adossada al llavors hospital de la vila que es trobava a l’ edifici de l’ actual Ajuntament. Renovant un vot antic, Santa Maria Magdalena fou declarada advocada de la vila de Mataró contra les calamitats.[1]

Per tot plegat, no és d’ estranyar que el nou Hospital de Mataró, situat al Rierot, agafés el nom del primitiu hospital de Santa Magdalena. Hi situŕ també el nom de Sant Jaume, en honor al sacerdot propietari que cedí l’ espai i que es deia Jaume Sala.

 

 

 [1] Veure els articles sobre aquesta capella de Santa Magdalena publicats respectivament als FULLS/ 114 i 120 del Museu Arxiu de Santa Maria, Signats per l’ historiador Ramon Reixach i Puig.