MAGDALENA, CASES DEL PASSATGE DE SANTA

 

Conformen un conjunt de finals del segle XIX o de principis del XX, que es caracteritza per l’ uniformisme i per la seva continuïtat. Són de destacar especialment, pel seu valor patrimonial, les cases del núm. 1 al 28. I del 30 al 32.

Es tracta d’ unes típiques cases de cós, adaptades, que conserven el caràcter inicial que deuria tenir tot el carrer. El “cós” és l’ amplària de la llenca de terra (uns 27 pams), utilitzada com a unitat de parcel.lació i que és usual a la ciutat fins a la primera dècada del segle XX.[1]

 

 

 [1] SALICRÚ I PUIG, Manuel: “La casa de cós de Mataró”. FULLS/35. Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró. Mataró, 1989.