MALO, TORRENT

 

Es tracta d’ una denominació referenciada a Mata, el 963. Coral Cuadrada i Majó constata també altres torrents de la zona de l’ actual terme de Mataró, com “el del pou” (1053), el de “Santa Maria, que baixa per Cirera” (1082), el “Forcat” (1253), el “Gatell” (1347), “dels salt” (1369), el “Guiro”, el “que va a l’ església de Sant Martí” (1345)... no sempre fàcils d’ identificar. O rieres com “la de Mata” (1345), la de “Valldeix” (1310), de “Cirera” (1339)...[1]

En qualsevol cas la utilització dels mots “torrent” o “riera” no reflectia diferències clares o específiques.

 

 

 [1] CUADRADA I MAJÓ, Coral: “El Maresme medieval....”. Op. Cit. pàg. 39.