MAMETES, CAN

 

La casa es localitzava on ara seria el carrer de Castaños, al Pla d’ en Boet, entre els torrents de la Gatassa i el de les Canyes.

Antoni Roca Casajoana n’era el propietari a les darreries del XIX i primera meitat del XX. Es va casar amb Mª del Remei Planas i Prat. Fills seus van ser Josefa i Joaquim. Es tracta d’una de les cases de pagès engolides per la urbanització del sector del Pla d’ en Boet, ja sigui per la construcció d’ habitatges o per la instal.lació d’ indústries, en una segona fase. També quedaven en aquest indret Ca l’ Alom, Can Rédeu, Can Pepet i Ca l’ Antonet.

Antoni Roca i Casajoana va morir el 1948, als 75 anys.