MANDRI SERRA, TALLERS

 

Empresa mataronina constructora de maquinària de gènere de punt, per a la confecció, accessoris i recanvis. Tipus: NORMA R-D-V-3. Estava situada al carrer de Moreto 37-43.

Fill de Josep Mandri i Boba i de Anna Serra i Bordoy, Josep n’ era el propietari de l'empresa. A partir del 1961 va ser President dels Xofers i Motoristes de Mataró i comarca. [1]

Josep Mandri i Serra es va casar amb Marcela Blanch i Gimeno i van ser els pares de Jordi i d' Anna Mª, casats respectivament amb Úrsula Amador i amb Manuel Villegas.

 

 

 [1] Altres membres de la Junta foren Joan Mola i Punsola, Francesc Batlle i Fargas, Joan Picó i Costa, Joan Colominas i Vives, Pere Pagès i Ribas, Eliseu Buch i Rovira, Josep Villegas i Ortega i Jordi Català i Mercer.