MANRESET, CAN

 

Es troba a Argentona, a poca distància de la Riera de Clarà, en el camí que porta a la font d’ en Quico o del Cavaller i al peu del Rocar d’ en Serra. Cal situar els seus orígens al primer quart del segle XX, a l’ època noucentista concretament. Té planta baixa i pis i altres apèndixs adaptables a les necessitats agrícoles.[1]

Cases de pagès properes serien Can Món i fins i tot Can Carmany o Caramany. I altres, conegudes, del Veïnat de Clarà, Can Matavents, Can Poi, Ca l’ Esterramanc, Can Calau, Can Cabot, Can Ribosa o Can Reymir. [2]

 

 

 [1] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàg. 78.

[2] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.