MARESME ASSESSORIA I INVERSIONS

 

És una companyia d’ assegurances, integrada a la xarxa Axa i organitzada com a Societat Limitada que es troba al carrer Mn. Jacint Verdaguer 69, de Mataró, al costat mateix del nou Parc Central. Ampli ventall de cobertures. [1]

 

 

 [1] www.maresmeassessors.oficinaaxa.es