MARESME, FUNDACIÓ

 

L’ any 1966 s’ inicià a la ciutat un Patronat d’ atenció a persones amb discapacitació psíquica que aniria evolucionant posteriorment cap a la denominada “Fundació Maresme”. La seva seu radicaria a la plaça dels Bous [1].

Amb els anys ha anat desenvolupant un intensa activitat, que s’ ha traduït en la creació de l’ Escola d’ Educació Especial “Santa Bernardeta”; en el Centre Psicopedagògic del Maresme; en el primer Equip d’ Assessorament Pedagògic (EAP), d’ on sorgí el Centre de Desenvolupament Infantil i d’ Atenció Precoç (CDIAP), del carrer Prat de la Riba i després al carrer de la Pagesia 19) [2]; el taller ocupacional “Jaume Isern” (a Cirera); l’ Escola l’ Arboç (a la mateixa plaça dels Bous primer i a Vallveric, posteriorment); els Serveis de Formació, Ocupació i Inserció (SOI i SEFI), al carrer Galícia; la Llar “Santa Maria” (1981) i la Llar “La Ronda” (1988, a la Ronda Alfons XII); la Llar del carrer Vitòria; el Centre de Treball Especial (conegut com CEO, al carrer Galícia), etc…

 

 

 [1] http://www.fundmaresme.com/lafundacio/quisom

[2] www.escolaarboc.cat