MARFÀ, FÀBRICA DE CAN

 

Més oficialment Marfà Surià i Companyia, Gaietà Marfà i Guanyabens era un mitger que tenia la seva fàbrica al Pou d’ Avall [1] de Mataró, ja a la primera meitat del segle XIX. [2] El 1851 es troba establerta a les Figueretes 1.[3] Tenia tractes amb Amèrica i especialment amb Mèxic. Morí molt jove.

L’ empresa seria denominada més tard “Fills de Marfà, S. en C.”. Era una fàbrica de filats, de gèneres de punt i blanqueig, especialitzada en apelfats, franel.les, mitges i mitjons sense costura. La seva vídua, Teresa Baladia, germana de Jaume Baladia (fabricant de filats) es tornà a casar, amb Miquel Surià, fabricant del carrer d’ en Molas.[4]

Teresa va mantenir separada la seva fàbrica de la del seu nou marit. Situada al Camí Ral 88 [5], cantonada amb el carrer de Jordi Juan, amb accés des d’ aquest darrer carrer (núm.5), el seu fill Gaietà –que havia tornat d’ Amèrica- s’ hi va establir com a fabricant de gènere de punt [6] i anys a venir es convertiria en una de les empreses més importants de Mataró [7] i avui és la seu del Museu del Gènere de Punt de la ciutat, per impuls de la Fundació “Jaume Vilaseca” i del mateix Ajuntament de Mataró. Moltes cases del costat conserven encara el regust i la construcció d’ aquella època. [8] Com a “Industrial Mataró-Gerona S.A.” [9] fabricant de productes amb les marques Marfà i Oso) es convertiria (any 1962) en l’ empresa mataronina que tenia més treballadors. [10]

En aquest indret, s’hi situà l’ Escola d’ Adults de Can Marfà [11] i va ser durant força anys la seu de la Televisió de Mataró. També és el lloc on es guarden les figures emblemàtiques de la ciutat.

 

 

 [1] Dels cinc expositors de mitges que representaven Barcelona a l’ Exposició de la Indústria Espanyola celebrada l’ any 1827, a Madrid, quatre eren de Mataró: Marfà, Surià i Cia; Joan Arenas i Pla; Miquel Pou i Esmandia i Carles Manent.

[2] Altres mitgers de Mataró entre 1815 i 1856 serien Pau Gallifa, Domènec Gasau, Pere M. Colomé, Carles Rabell, Miquel Surià, Josep Rovira, Joan B. Tió, Carles Manent, Jaume Font, Bonaventura Collet, Josep Bruguera, Josepa Comas, Josep Adrià, Josep Qyet, Salvador Aulet, Miquel Pou, Jeroni Maseras, Felicià Umbert, Teresa Surià, Fèlix Berenguer, Joan Xirau, Josep Arqué, Josep Guimet, Joan B. Ribas, Vicenç Xirau, Joaquim Julià, Gaspar Costa, Josep Alsina, Salvador Escapat, Joan Frigola, Francesc Coll, Teresa Cuyàs i Felicià Regàs. Veure COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal...”. Op. Cit. pàgs. 140 i 141.

[3] A la segona meitat del XIX, a les Figueretes hi havia també la fàbrica de teixits “Escubós i fills”, la de “Pere Ribas”

[4] Tot i que el motiu podria tenir un caràcter més genèric i podria ser aplicable a qualsevol empresa d’ aquells temps, segons una referència de Joan Giménez i Blasco, sembla que Can Marfà era també denominada “Can Pa i Ceba”. L’ expressió fa referència sens dubte a la migradesa alimentària de la gent treballadora de l’ època de la Revolució Industrial en la qual, per l’ escàs salari, els obrers havien de consumir simplement “pa i ceba” i, en tot cas, un xic de peix barat.

[5] http://chimevapor.wordpress.com/2009/11/15/un-paseo-industrial-por-mataro/ Al mateix indret del Camí Ral hi havia també les fàbriques de Joan Maristany (núm. 81) i la de Salvador Comas (núm. 31).

[6] Gaietà Marfà tenia sis telers manuals l’ any 1853. Més endavant també van ser conegudes, en aquest sentit, les empreses Cavató i Cia., Codina i Ferrer, Francesc Coll i Puig, Cuadrada i Cia, Francesc Julià i Majó, Germans Jutglar, Llovet Torra i Cia, Manuel Pia...

[7] COSTA I OLLER, Francesc: “Mataró Liberal”. Op. Cit. pàgs. 192 i 193.

[8] També no pas lluny de Can Marfà, al denominat carrer del Sac, hi ha moltes cases de finals del XIX, que conserven les característiques arquitectòniques d’ aquell temps.

[9] Empreses de gènere de punt a Mataró, l’ any 1962, que superaven els 10 treballadors, serien (entre parèntesi precisament el nombre de treballadors): Industrial Mataró-Gerona S.A. (465), Gassol S.A. (402), Fontdevila i Torres S.A. (361), Fills de J. Torrellas S.A. (222), Afelpats Ferrer S.A. (159), Recoder S.A. (140), Gèneres Punt Enrich S.A. (131), Imbern S.A. (130), Molfort’s S.A. (127), Industrial Novellas S.A. (104), Industrial Ferrer (102), Amich Mas S.A. (99), Manufactures Cañamas S.A. (99), Hereves de J. Ginestà S.A. (95), Gama S.A. (85), Manufacturas Goliat S.A. (83), S. A. Asensio (83), Noè-Mas i Cia (82), Ven-Bo S.L. (67), Manufactures Domínguez S.A. (65), Comercial Trasatlántica S.A. (61), Manufacturas Pérezcaldeiro Rovira (61), Intexsa S.A. (53), Ramos Masuet S.A. (52), Antoni Roy i Pons (52), Robreño Esperalba i Puig (48), Subirà i Cia (45), Malla Textil S.A. (43), Miquel Sal (40), Manuel Bonamusa i Bosch (37), Pau Rosich i Balcells (37), Casarramona i Coll (34), Texpunt Aymat (34), Doria i Bertran (32), Industrial Carme Julià (32), Tejidos July S.A. (32), Pedro Crespo Gil (31), Antoni Pons i Pla (30), Gèneres de Punt Colomer (29), Bartomeu Marcé (29), Valentí Taberner i Vilaró (28), Fill de J. Vilatersana (28), Massanés i Ramon S.L. (27), Joan Castro Remiu (26), Francesc Diviu i Cebrià (25), Pere Farrés i Gibert (25), Teresa Llinàs i Grilló (25), Joan Batlle i Massaguer (24), Jaume Calvet i Colomer (23), L.Bosch i Soms (22), Antoni Aleñà (20), Teixits de Punt Roldós (20), Ramon Espàrrach i Sans (19), Josep Roca i Clausell (17), Enric Roca i Perramon (17), Adolf Benito i Cabot (16)m, Claspunt S.A. (15), Manufacturas Alemany (15), Teixits Diamant S.L. (15), Jaume Anglas i Rosell (14)Jaume Aymerich i Tarrés (14), Emili Cabot i Cabot (14), Pigem S.L. (14), Joaquim Jané i Quintana (14), Francesc Riera (Suc. M Estany) (14), Textil Mataronesa S.A. (14), Vila Mas S.M.R.S. (14), Agustí Germans (14), Textil Layetana S.L. (13), Genpunto S.L. (13), Eduard Griñó i Robert (12), Industrial Joscar S.L. (12), Sebastià San i Pestany (12), Textil Pablo (12), Domènec Cabús i Colomer (11), Vda. d’ A. Fàbregas i Cruañas (11), Joan Llaudó i Tresfí (11), Rovira Mola S.L. 11), Camil Augé i Dangla (10), Josep Barnaus (10), Miquel Gasau i Coll (10), Gèneres de Punt Fàbregas (10), Antoni Sans i Cot (10) i Valentí Valls i Roldós (10). Font: Fons ASEGEMA “Constitución y Diligencioas de Aprobación y Registro del Gremio (denominado Grupo Sindical de Fabricantes de Género de Punto de Mataró)”. Año 1963.

Cal dir que en aquesta dècada eren moltes les famílies mataronines que fabricaven articles de gènere de punt en els seus propis habitatges particulars.

[10] Altres fàbriques de Mataró –als anys trenta del passat segle XX o fins i tot de principis d’ aquell segle- serien: Jaume Calsapeu (Sant Antoni 36), Manuel Masriera (Sant Pere 53), Riva i García, (Manuel Pla (Sant Pere 22), Joan Ramos (Passatge García i Oliver 1), Genís Trias i Julià (Sant Joan), Josep Villaronga (Camí Ral 290), i J. Vives i Lleonart (Sant Antoni 14) o les que tenien per titular Joan Roca Ximénez, Masoliver i Cia, Josep Roca i Tió, Juan Weickert o Antoni Roca i Fontanals.

[11] http://www.xtec.cat/centres/a8060253/. Avui l’ Escola d’ Adults es troba a l’ edifici de l’ Institut Damià Campeny, a la Plaça dels Bous 5.