MARGARIDA, GRANJA    

 

Antiga horta situada al Camí de les Vinyes d’ en Sumells, a la zona de les Cinc Sènies i a un centenar de mestres de la Riera de Sant Simó.

Abans de la guerra civil l’ havia regentat Antoni Bonamusa i Esteve, conegut per “Cachó”. Oficialment és la casa del Veïnat de Mata núm. 116.

Avui, un Pla Especial per a Masies i Cases rurals en preveu la seva recuperació i la seva rehabilitació i la seva possible adaptació a diferents usos. [1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_001_050.pdf. Veure fitxa 4.