MARIA MERCÈ MARÇAL, ESCOLA

 

Es tracta d’ un centre de les etapes Infantil i Primària que es localitza a la Riera de Figuera Major núm. 60, fent cantonada amb el carrer de Josep Mª de Segarra.

A més dels cursos corresponents a aquestes etapes, l’ escola ofereix també altres serveis extraescolars i activitats complementàries.

Com tots els centres públics tenen una dependència directa del Departament d’ Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.[1]

 

 

 [1] http://marmermar.blogspot.com.es/