MARÍTIMA, COOPERATIVA LA

 

Creada pels entorns de 1865, fou una cooperativa de consum que arribà a tenir més de 200 socis. N’ eren capdavanters Salvador Sala, Joaquim Sans i Salvador Sans i s’ ubicava a l’ edifici del denominat Cafè del Mar.

Amb el temps, en concret l’ any 1927, aquesta cooperativa es fusionà amb “La Protectora Mataronense”, amb “La Portorriqueña” i amb “L’ economat del Centre Federalista Radical” per a donar lloc a la “Unió de Cooperatives de Mataró”.

Avui l’ edifici del Cafè de Mar està totalment rehabilitat. [1]

 

 

 [1] http://cafedemar.coop/