MARQUÈS, FINCA DEL

 

És la propietat que té més superfície de totes les d’ aquest sector denominat genèricament com les Cinc Sènies. Es troba al Camí del Mig 42-45, entre la Riera de Mata i el Camí Antic de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres.

Un Pla Parcial de l’ Ajuntament de Mataró, que estudia els diferents usos hipotètics de futur, preveu d’ entrada la conservació dels habitatges o cases de pagès del sector del Veïnat de Mata. [1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_051_100.pdf. Fitxa 90.