MARTA MATA, ESCOLA

 

De nova construcció, es localitza al carrer Aristòtil núm. 23, ocupant l’ espai que queda entre aquest carrer i la Carretera de Cirera, a poca distància del Tanatori.

L’ escola Marta Mata, que anà adquirint de forma gradual diferents nivells educatius fins a completar ensenyaments de les etapes d’ Infantil i de Primària, va compartir aules i instal.lacions amb l’ escola Antonio Machado, a la part baixa de l’ actual barri de Cirera.

Avui, en els nous edificis, l’ escola Marta Mata, a més dels nivells educatius indicats, realitza activitats complementàries i altres serveis extraescolars. [1]

 

 

 [1] http://www.escolamartamata.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=15