MARTÍ, BROLLA DE CAN (Veure MARTÍ, PLANA DE)

 

Paratge situat al Terme Municipal d’ Argentona, límit amb el de Mataró.