MARTÍ DE TRAIŔ, SANT

 

L’ historiador Francesc Carreras i Candi va introduir la teoria que San Martí de Traiŕ –en runes a partir del segle IX- era la mateixa que la de Sant Cugat de Traiŕ, tot i matisant que el nom de Sant Cugat era degut a la pertinčncia que aquesta ermita tenia per part del convent benedictí de Sant Cugat del Vallčs. [1]

Fins i tot en temps més antics s’ havia identificat aquesta ermita de Sant Martí amb la de Sant Martí de Mata, prou allunyada.

 

 

 [1] www.raco.cat/index.php/Fonts/article/viewFile/128921/187387