MARTÍ DEAS I CIA, FÀBRICA ANTONI

 

Empresa de gènere de punt de Mataró, existent a principis del segle XX (fundada el 1898), que estava situada al carrer de Sant Agustí, 13.

Casat amb Eulàlia Català i Comas, Antoni era el propietari d'una fàbrica especialitzada en la fabricació de mitjons de fil, seda i cotó, que va participar en l'Exposició d'Indústries Locals celebrada a Mataró (juliol de 1911), al Col.legi de les Escoles Pies de Santa Anna de Mataró.[1] Antoni Martí i Deas va morir el 1925.

 

 

 [1] FULLS/78. Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, gener 2004. pàg. 27.