MARTORELL, BATLLE I CIA, FÀBRICA

 

Es tracta d’ una fàbrica del tèxtil, del segle XIX, amb façana datada el 1851 que manté encara l’ estil neoclàssic en les plantes pis, tot i que en força mal estat. És el núm. 93 del Camí Ral, a la zona de l’ Havana, d’ esquena al mar.[1] Aquí s’ hi situaria també Ca l’ Esperalba, una fàbrica tèxtil.

En l’ especialitat del teixit, d’ aquests mateixos anys, serien: Cooperativa “La Obrera Mataronense”, Oliver i Fonrodona, Barrau, Julià Suari i Cia, Jaume Mas, Fradera, Aleix Baulenas, Joan Campos, Tomàs Volart, Francesc Oliver, Josep Cortina, Josep Finestres, i Francesc Sadó.

 

 

 [1] SALICRÚ I PUIG, Manuel: “Quatre recorreguts…”. Op. Cit. pàg. 30.