MARXUACH I COT, FÀBRICA

 

Estava situada a poca distància al sud del convent de les Caputxines l’ any 1769. Era una fàbrica d’ indianes que alternava l’ activitat productiva amb el comerç d’ importació de França (barrets, teixits, matalassos…), que després es venien al mercat interior.[1] Aprofitava les aigües sobreres dels molins.

Altres fàbriques d’ indianes de llavors eren la de Jaume Campins, la de Rafael Peramàs i la de Josep Cantallops i Pellicer -a l’ edifici dels Campins- o la de Fèlix Campllonch.

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: Mataró1820-1856”. Op. Cit. pàg. 106.