MAS, HORTA

 

Es troba documentat a Valldeix, al segle XIV. És en aquesta mateixa època que al Mataró que és ara nucli urbà hi havia els masos Bovet, Seguí, Palau, Verdaguer, Bova; o els Oller, Torner, Salvador i Agell (a Traià); els Janer Soler, Vilardell o Aperset (a Cirera) o els Morot, Costa, Vilaseca, Tria, Andreu, Portell, Català, Catà, Miralles o Ametller (al mateix Valldeix).[1]

Molts d’ ells es poden encara identificar, en el Mataró actual.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 73.