MASAFRETS, PEIXATERIA

 

D’ una família dedicada a aquesta activitat des de fa molts anys, aquesta peixateria es localitza a les parades 197 i 199 de l’ interior del Mercat de la Plaça de Cuba, regentada ara per Aurora Masafrets i Aymà, filla de Llibert Masafrets i Bas i de Josepa Aymà. També han estat molt coneguts altres membres de la família, com Walkíria, Eliseu i Aureli, germans de Llibert.

A la Plaça de Cuba hi ha també les peixateries Maria Rosa, Teresa, Nuri i Toni Ortíz. I, en altres llocs de Mataró, les Codina (Camí Ral 66), Biada (Miquel Biada 17), Viumar (Ronda O’ Donnell 73), Illas Masachs (Porta Valldeix 2); Montse i Consuelo (Perú 11); Barbena (Avinguda del Maresme 323); Peixateria La Mar (Floridablanca 16) i Peixateria Lauri (Alfons Xè el Savi 191).[1]

 

 

 [1] http://www.guiacapgrosdemataro.com/Peix-marisc-3974.html