MASCORT, MAS

 

Es troba documentat a Mata, al segle XIII. Es tracta d’ un mas, mig enrunat que queda sota l’ autopista. Can Pou, que veiem avui, és la suma de dues masies posteriors, una del segle XVI i l’ altra del XVIII.

És en aquesta mateixa època que a Mataró (nucli originari) hi havia els masos Bovet, Seguí, Palau, Verdaguer, Bova, Bertran, Vila, Salvas; els Oller, Torner, Salvador, Alegra, Scarp i Agell (a Traià); els Janer Soler, Oliver, Vilardell, Ametller, Reniu o Aperset (a Cirera) o els Morot, Horta, Costa, Vilaseca, Tria, Andreu, Portell, Català, Catà, Miralles o Ametller (a Valldeix) o els Bastit, Pi, Rubiol, Lledó i Carbonell (a la mateixa Mata).[1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 73.