MASVIDAL, BOTIGA

 

Botiga de carns que als anys trenta del passat segle regentava Carme Masvidal, al carrer de la Coma núm. 6. Moltes eren les botigues venedores de carns o de gallina en el centre de Mataró d’ aquells temps i concretament de la Plaça Xica, llavors denominada Plaça de la Constitució. Esmentaríem les de Roser Canela, de Pere Esperalba, de Josep Gudayol, de Constantí Manuel, d’ Àngela March, d’ Eudald Masuet, de Joaquim Montells, de Carme Pannon, de Josep Puig, d’ Estefania Sáez o de Jaume Seriol.

També eren molt properes les d’ Andreu Esteve, d’ Ignasi Colomer, de Margarida Estrany, de Josep Robert o de Caterina Puig (al carrer de Sant Cristòfor). Al carrer de Santa Maria s’ hi trobaven les de Francesca Camps, la de Francesca o de Joan Camats, la de Margarida Ginesta, la de Bonaventura Subirà o la d’ Antoni Viñals. I encara, no pas lluny d’ aquí, les de Josep Briera (Palma 7), de Benet Costa (Caputxines 9), de Victòria Escolar (Porta de Valldeix 4), de Josep Espinàs (al carrer de Dom Magí), de Joaquim Mora, de Josep Bonamusa o d’ Antoni Roca (Barcelona 50, 55 i 45, respectivament), de Teresa Noè (a la Plaça de la Peixateria), de Margarida Reguant (Creus 6), de Ramon Sabé (Cristina 21) o de Francesc Rovira (al carrer de Sant Ramon 41).