MATA, BATLLIA DE RAMON DE

 

És una de les quatre batllies [1] del terme del Castell de Mata o de Mataró. Les altres tres eren “la d’ en Majó”, “la d’ en Ponç de Mataró” i “la d’ en Ramon Llull” (aquesta darrera de Llavaneres).

Joaquim Llovet en parla d’ elles tot explicant que venien de molt antic. Per exemple, ja al 1238 es parla d’ aquesta batllia de Ramon de Mata. De la d’ en Majó se’n parla també l’ any 1318. I de les dures darreres, respectivament, se’n té constància als anys 1335 i 1174.[2]

 

 

 [1] Una batllia, és l’àmbit de jurisdicció d'un  batlle (representant del senyor, del rei, del noble laic o del noble eclesiàstic en un espai relativament reduït) als territoris de la Corona d'Aragó abans dels Decrets de Nova Planta.

[2] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens...”. Op. Cit. pàg. 57.