MATA, CAMÍ ANTIC DE

 

Neix sota la mateixa Carretera de Mata, a la zona del Xiprerer, i seguint el Torrent de Can Pineda va a parar fins a la Capella de Sant Miquel de Mata. [1] Justament un xic abans comença també el Camí de Sant Martí, que porta a l’ altra ermita coneguda del veïnat. Una altra variant seria el mateix jaç de la Riera de Mata.

Cases de pagès properes al trajecte serien Can Gallifa, la Granja dels Alemanys, Can Volart i Ca l’ Andreu.

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 168.