MATA, SERRA

 

També Serrat de Mata, s’ origina a la part alta del veïnat, al sector de Can Xerrac i s’ orienta direcció nord-sud, per a apropar-se al mateix indret de les ermites de Sant Martí i de Sant Miquel de Mata. El nom de Mata designa el veïnat, el camí, la carretera, l’ indret i es coneix com a topònim, escrit, dels del segle X.