MATA, VEÏNAT DE

 

Es localitza a la zona nord-est del terme municipal de Mataró, a l’espai travessat pel Torrent de Vallverdera i el de Vallgiró, per la mateixa Riera de Mata –denominat en un origen Torrent de Sant Miquel de Mata- i el Torrent Forcat.

El topònim Mata és documentat l’any 963. En aquest veïnat es troben les ermites de Sant Martí (del segle XI, antiga parròquia rural després sufragània de Santa Maria) i de Sant Miquel (segle XVI, d’estil gòtic tardà). També al peu de la carretera que va a Llavaneres hi ha Can Tria, una masia amb torre de defensa de planta quadrada que és del segle XVI.

L’origen del nom de Mata és molt discutit. El lingüista Joan Corominas n’accepta la procedència semítica, equivalent a “matèria forestal o vegetal compacta”.