MATARÓ

 

Topònim de la ciutat capital del Maresme. (escrit potser originàriament Matero, segons document del 1098, encara que aplicat al Castell de Mata). Anteriorment el que és ara Mataró s'havia designat (any 949) Alarona -denominació que deriva clarament d'Iluro, el nom romà de la localitat- i Civitas Fracta -des del 1008– de significat no massa clar.

Tampoc és massa clar el significat del mot Mataró. Per a uns es tracta d’ un primitiu nom feudal. Per uns altres, Mataró és una simple derivació fonètica de Mata. Per uns tercers es tracta d’ una contracció entre Mata i Alarona… I encara hi ha qui considera –com Joan Coromines- que el nom de la ciutat de Mataró podia provenir d’ un nom de persona d’ origen germànic, que es troba documentat els segles XI i XII en terres catalanes i occitanes.[1]

De fet, Mataró és municipi des del 31 de juliol del 1480, quan el rei Ferran el Catòlic signà el privilegi de reincorporació de la vila a la Corona, deslligant-se de les servituds feudals.

Localitat comercial d’ importància, es convertiria en “ciutat” a principis del segle XVIII i en un centre industrial de relleu (indianes, filats i teixits de cotó, gènere de punt...), centrat en el món del tèxtil, sense abandonar mai el seu caràcter de població agrícola (de vinya i arbres fruiters i després de localitat productora de productes de regadiu, molt especialment la patata i la floricultura).[2] Avui és, a més, una ciutat centrada en les denominades activitats del sector terciari (comerç i serveis). [3]

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens…”. Op. Cit. pàg. 37.

[2] Per a examinar molts mapes i plànols de la ciutat de Mataró, veure http://mapes.mataro.cat/, un servei editat l’ any 2018 pel mateix Ajuntament de Mataró.

[3] Un llistat extraordinari de les empreses mataronines de diferent caire, es pot trobar a: http://www.axesor.es/directorio-informacion-empresas/empresas-de-Barcelona/informacion-empresas-de-Mataro/1.