MATARÓ, FÀBRICA DE JOSEP

 

L’any 1839 es va formar la raó social “Guanyabens i C.ª” entre el comerciant barceloní Josep Mataró, el comerciant de Mataró Manuel B. Guanyabens i el matrimoni d’ hisendats Fortuny-Senromà. Tenia com a objectiu la instal.lació d’ un molí fariner mogut a vapor als carrers Sant Joan / Sant Pere / Sant Onofre. El molí va funcionar de 1841 a 1843 sense uns resultats massa positius, la qual cosa va motivar la dissolució de l’ entitat i els locals foren destinats a lloguers.

Així, l’ edifici va ser utilitzat, en diferents èpoques, per molts fabricants que coexistien en el seu interior: Josep M. Xarau, Melcior Alsina i Cª, Joaquim Esquerra, Miquel Biada, Mas Germans, Vídua de Josep Mas Esteve, etc... [1]

 

 

 [1] COSTA I OLLER, Francesc: “El Mataró Liberal....”. Op. Cit. pàg. 177.