MATARONÉS, EL

 

Revista de l’ Institut Industrial, Comercial i de les Arts que s’ auto-definia com “Periódico de Intereses Morales i Materiales”. S’ iniciaria el 1876 i tingué la seva redacció i administració a diferents llocs: Plaça de la Constitució 5, Carrer Nou 48, Riera 48 i Carreró 21. S’ imprimia a Ca l’ Abadal.

Altres periòdics o revistes corresponents als primers anys de la Restauració van ser: “El Clamor de la Marina” (1879), “El Anunciador de la Costa” (1879), “La Verdad” (1880) i “El Ideal Moderno” (1881), tots ells amb seu al carrer de Sant Josep 34. També tingué el seu relleu, al 1883, l’ aparició de “El Semanario de Mataró”, amb redacció al Carreró 13 i a la Riera 64.