MATAS, CAN

 

Es localitzava a la cantonada de la ronda d'Alfons Xè el Savi amb la carrer de Mata i era també coneguda com a Cal Tio. La finca –una horta- coincidiria ara amb l’ espai ocupat per l’ estació de servei allà existent i els seus entorns. A Can Matas hi havia un safareig molt gran [1] i també, en un espai de la finca, hi funcionà durant uns anys una empresa del tèxtil, que seria propietat de Miquel Matas i Flamerich, mort el 1989, als 77 ans. Vivia a les Escaletes i s' havia casat amb Concepció Filbà i Subirà. Els masovers encarregats d’ aquesta horta eren els Xerella. D’ aquí que la plaça que queda a poca distància, al costat de la carretera de Mata, porti aquesta denominació.

 

 

 [1] Molts altres safareigs eren coneguts per la gent de Mataró del seu temps, ja que servien per a rentar roba. Destacarien el de Can Tossa (al carrer del Puerto Rico); el de Can Patalè (al Rierot); el de Can Sala (a l’ Havana); el de Can Parés (al camí que se’ n deia del Puerto Rico Vell),; etc...