MATAS, FÀBRICA DE LLUÍS

 

Es tracta d’ una fàbrica de rajoles i de maons que en realitat prové dels seus avantpassats Francesc Ibora i Baixeres i Miquel Salomó i Codina, arrendataris d’ un forn a la sínia d’ en Sisternes, el 1796. Lluís Matas i Freginals seria el seu gendre, casat amb Rita Salomó i Ibora, i continuaria el negoci familiar, tot ampliant-lo amb noves adquisicions.

Aquesta fàbrica de rajoles i maons estava localitzada a la barriada del Puerto Rico.

Matas tindria també negocis relacionats amb el món de les basteries (guarniments, maletes, alforges i brides de cavall). La botiga de la basteria estava al Camí Ral núm. 1. [1]

 

 

 [1] Veure l’ article “Els Iborra, Salomó i Matas. Les activitats econòmiques d’ una unitat familiar (1700-1900)”, signat per Assumpció Zapata i Buxens i publicat a FULLS/53, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, octubre de 1995. pàgs.24-27.