MATAS, TORRE

 

Torre modernista, de principis del segle XX, situada al carrer Closens núm. 92, de Sant Andreu de Llavaneres.[1] Es tracta d'una torre aïllada envoltada per un jardí. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes. L'estructura està formada per la suma de dos cossos. La coberta és a dues aigües i està envoltada per un ràfec. Hi ha un joc d'espais oberts i tancats que li donen un aire dinàmic.

Al segle XX Sant Andreu de Llavaneres esdevé nucli d'estiueig de la burgesia barcelonina. La Torre Matas, obra de Joaquim Lloret i Homs, pertanyia a la família així denominada.

 

 

 [1] http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Sant_Andreu_de_Llavaneres