MATELLA, LA

 

Banc d’arenes, pedres i algues que queda a un quilòmetre del litoral mataroní, al davant mateix de la platja de Sant Simó. Té aproximadament un quilòmetre de llargada i mig d’amplada.[1]

Matella –mot possiblement equivalent a mata o matoll- és el nom d’ un accident submarí situat al davant de la costa mataronina.

N’ hi ha molts d’ altres en tot el litoral: El sot de les Cabres, Cap sa Tira, la Barbada del Ga, la Roca d’ Alga, la Barra, els Codonys, el Turonet de la Galera, els Castells, la Trencada, el Turó Negre, en Not, la Fonera, els Turons de Garraf, les Barres, la Regana, la Reganeta, les Puntes, Can Portella, el Barroguell, la Roca Llarga, el Carril, els Colls, Can Bou i els Turons.[2]

 

 

 [1] Possiblement “indret reduït” i ben delimitat poblat d’ arbres o d’ arbusts d’ una mateixa espècie. Veure MOREU-REY, Enric: “Els nostres noms de lloc”. Op,. Cit. pàg. 67.

[2] Veure l’ article “La gent de mar. Un poema mort sota les xarxes”, signat per Jaume Lladó i Font i publicat a FULLS/27, del Museu Arxiu de Santa Maria. Mataró, gener de 1987. pàg. 48.