MATERO

 

Nom antic amb el qual es sol identificar la ciutat de Mataró, documentat l’ any 1098, perň que designa el castell o torre de Mata. Sembla clar que de Matero es passa a Mataró, topňnim susceptible de diverses interpretacions (nom d’ un primitiu feudal, derivació fončtica de Mata, unió de Mata amb Alarona...), sense que s’ hagi arribat a una conclusió definitiva.[1]

L’ evolució dels noms tinguts pel que ara és Mataró (Iluro, Alarona, Civitas Fracta, Ciutat Freta, Matero i Mataró) ha estat sempre motiu d’ estudi i d’ investigació, amb resultats no massa convincents.

 

 

 [1] LLOVET I VERDURA, Joaquim: “Mataró. Dels orígens…”. Op. Cit. pŕg. 37.