MATES DE MATARÓ, MAS

 

Quedava situat on ara hi ha el carrer d’en Palau i quedà integrat al nucli urbà de Mataró en el decurs dels segles XVI i XVII.

Altres masos que també quedaren integrats en aquesta època foren el Mas Andreu, el Bellot, el Bova, el Bertran Costa, els Capella, el Castellar, l’ Espanyol, Fogueres del Torrent, Feu, Font, Fornells, Horta, Llorenç Mas, Miralles, Oliver Palau àlies Costa, Pongem, Pou de la Sínia, Rafael Mas, Pujol, Seguí de Munt, Sibilia, Roig de la Riera o Roig del Racó, Roig de la Penya i Soler del Pou. [1]

 

 

 [1] GIMÉNEZ I BLASCO, Joan: “Mataró en la Catalunya...”. Op. Cit. pàg. 74.