MATEU, CAN

 

També Can Mateu Pagès, es localitza al vessant dret del Torrent de Rupit o de la Riera de Canyamars, entre Can Pau de la Rosa i Can Pere Lloret, al Veïnat de Rupit. L’ edifici, en estat de ruïnes, és del segle XVIII [1].

A les seves immediacions, en el denominat paratge del Lloret, hi hauria la Font de la Salut, també denominada de Can Pau de la Rosa, per la raó de tenir aquesta casa de pagès abans esmentada en el camí que dóna accés a la font. [2]

 

 

 [1] http://www.diba.cat/documents/429042/59d92bd4-5d57-4f07-a374-f380b2d80e2e. (Fitxa núm. 114).

[2] GRUP LLAVOR: “Fonts. Itineraris per les fonts de Mataró…”. Op. Cit. pàg. 194. També es pot veure:

http://www.diba.cat/documents/429042/59d92bd4-5d57-4f07-a374-f380b2d80e2e. Fitxa 114.