MATHEU, CAMP D’ EN

 

De Guillem Matheu concretament, era l’ espai que ocupava el Llac de Salarn una vegada dessecat, particularitat geogrŕfica que ja s’ esmentava en un document de l’ any 1294 i que ens recorda que a la comarca hi havia diferents llacs o aiguamolls. Concretament, a Mataró, el Llac de Salarn –sense poder precisar exactament el lloc- correspondria en algun espai del Pla d’ en Boet.

El Camp d’ en Matheu era el límit, per aquesta banda de ponent, del terme del Castell de Mataró, que limitava amb el de Sant Vicenç de Burriac.[1]

 

 

 [1] http://www.raco.cat/index.php/FullsMASMM/article/viewFile/114964/143840