MELCIOR, VINYA

 

El nom del pagès que les menava era Melcior Pocurull. La vinya es localitzaria al Torrent de la Llebreta, un torrent que neix al peu de Can Bruguera i va a parar a la Riera de Can Bruguera, a Valldeix.

Altres vinyes de nom conegut, considerades autèntics topònims dels temps antics, eren la d’ en Barraquer, la de la Berta, la d’ en Blaset, la d’ en Boira i d’ altres de més fàcil identificació i localització com de Can Català, de Comadran, de Lluscà, d’ en Masriera, etc…etc…[1]

 

 

 [1] http://www.onomastica.cat/sites/onomastica.cat/files/03_boter.PDF