MENIU, TORRENT DE

 

Es localitza al terme municipal de Cabrera de Mar, entre la Riera d’ Agell i la mateixa Riera de Cabrera. El Torrent de Meniu comença a les immediacions del cementiri d’ aquesta localitat i, a les immediacions de Can Rodon, es troba amb l’ autopista que va a Mataró per a seguir després fins al mar, en unes zones desdibuixades pel procés urbanitzador..[1]

Com és sabut, tota aquesta àrea situada a les immediacions del Camí del Mig -que correspondria en bona part a la Via Augusta romana- és una zona d’ importants jaciments arqueològics.

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.