MERCER, CAN

 

Es troba a sota Can Montasell, al Veïnat de Mata, al peu del Camí del Mig i al costat de Ca l’ Errà, en una zona ja relativament propera al mar. Masia del segle XVI, està inclosa en el Catàleg del Pla Especial de Masies i Cases Rurals de sòl no urbanitzable del terme municipal de Mataró. Manté una estructura clarament longitudinal, amb elements de caràcter paral.lel que també són perceptibles també a la casa veïna de Ca l’ Errà o Arrà. Per això estan preservades de manera conjunta.[1]

Properes són Can Floriach i Ca l’ Hereu Mercer.

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe047_2/fitxes_051_100.pdf. Fitxa 90-c.