MESTRES, CAN

 

Era una agència de transports que estava ubicada a la Plaça de l’ Havana, de Mataró, al costat

mateix d’ un punt assortidor de gasolina. Cal recordar que el Camí Ral era la carretera Nacional II, que anava de Madrid a França i que lògicament passava per Mataró.

N’ eren propietaris Ramon Barri i Francesca Jubany. La seva filla Teresa es casà amb Josep Mestres i d’ aquí el nom de l’ agència. Més tard encara la Lourdes Mestres Barri, casada amb Isidre Barnet, seria la continuadora del negoci.

De l’assortidor de gasolina se n’ encarregaria després Pedro Azorín, un militar retirat.