MILÀ, CASA

 

Està situada a la plaça de Santa Maria núm. 5, de Mataró.[1] Es caracteritza pel seu finestral gòtic –restaurat pel Museu Comarcal del Maresme- que dóna la imatge que probablement tenies les cases mataronines del segle XVI: Façanes arrebossades i lliscades amb colors naturals, i portals emmarcats amb pedra picada i finestres ornamentades d’ estil gòtic tardà.[2]

Una altra casa de similars característiques que també es troba a la Plaça de Santa Maria és la Casa Escolà.

 

 

 [1] http://www.poblesdecatalunya.cat/element.php?e=2650

[2] SALICRÚ I PUIG, Manuel: “Quatre recorreguts…”. Op. Cit. pàg. 7.