MIRÓ, CAN

 

Queda al peu del camí de les Cinc Sčnies, fent cantonada amb el Torrent Forcat. També era coneguda com Can Roca i més endavant com Can Pruna.

En un plŕnol aixecat el 1885 s’hi observen els noms de les Cinc Sčnies inicials. D’ oest a est: Can Patalé (avui Can Llobet), Can Vinyals (avui Can Pauleta), Can Rovira (avui Can Camps), Can Roca (Can Sidro Patalé) i Can Roca o Can Miró (avui Can Pruna). Cada casa estava dedicada a una santa advocació, en el mateix ordre: La Puríssima, el Sagrat Cor, Santa Eulŕlia, Sant Francesc i Sant Domingo.[1]

 

 

 [1] http://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/urbanisme_docs/exposicio_publica/pe_10_annex/1_1_pe_10_annex_bunquers_mem_inf.pdf