MIRÓ TEJIDOS

 

Es localitza al carrer Gènere de Punt núm. 13, de Mataró, a la Zona Industrial de Mata- Rocafonda. [1] És una empresa especialitzada en la fabricació de teixits de punt i complements (confecció de colls, punys, tires i similars...) amb tricotoses rectilínies.

 

 

 



[1] http://www.tejidosmiro.es/es/catalogo