MITJANA, CAN

 

És una de les cases de pagès, avui desapareguda, que quedava situada a la zona del Rengle, al sector sud de la carretera de Barcelona. Altres masies del sector, avui inexistents en haver-se urbanitzat la zona i en haver-se convertit en àrees de caràcter industrial, eren Can Bufó, El Desmai, Ca l’ Oliveras, Can Mantons, Can Camas i Can Puça. [1]

Regentarien Can Mitjana la família d’ Antoni Calafell i Tarradellas, marit de Carme Marquès i Fadó.

 

 

 [1] http://www.icc.cat/vissir3/. Cal cercar el nom que interessa i fer l’ aproximació amb el “zoom”.